Winterwerkzaamheden

WSV de Put bestaat dankzij de inzet van alle leden. Ieder lid is verplicht om hand- en spandiensten te verrichten (zie artikel 6 van onze statuten). Het meeste werk gebeurt in de winterperiode.

Er wordt dan onderhoud uitgevoerd onder leiding van de Havencommissie. Het werk bestaat uit onderhoud van materieel, gebouw, terrein, snoeiwerk, nieuwbouw.

Zonder ieders bijdrage zouden we deze werkzaamheden moeten uitbesteden en dat zou al snel een forse verhoging in lidmaatschapsgelden betekenen.

Daarom wordt u gevraagd om in de winterperiode (oktober t/m februari) in overleg met de havencommissie 2 zaterdagen mee te helpen bij de winterwerkzaamheden.

De havencommissie heeft overzicht over de werkzaamheden en benadert alle leden om 1 of 2 zaterdagen te komen helpen.

Zorg dat u bij de winterwerkzaamheden warm gekleed bent, want we gaan ook door als het weer wat minder is.