Vacatures

Haventoezichthouder(s)

Vanaf het komend vaarseizoen (2020) is onze vereniging op zoek naar een of meerdere Haventoezichthouders.

Als gevolg van het feit dat de afgelopen jaren enkele Haventoezichthouders hun werkzaamheden voor de vereniging hebben moeten beëindigen, wordt de druk op het huidige bestand ongewenst groot.

Het is hierdoor van belang om het aantal uit te breiden met nieuwe leden (of partners van leden) die deze, voor de vereniging  belangrijke, rol willen vervullen.

De Haventoezichthouder vervult in het vaarseizoen (1 april tot en met 30 september) de rol van toezichthouder (eerste aanspreekpunt) in de haven en is tevens gastheer/vrouw voor passanten en overige bezoekers van de haven. Het rooster wordt in overleg met Gerrit Hollander ingedeeld en, bij voorkeur, per kalenderweek gelopen.

De taken van de Haventoezichthouder bestaan uit:
– Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor leden, passanten en gasten.
– Het bijhouden van de ligplaatsadministratie voor passanten in de havensoftware Sudum.
– Het toewijzen van ligplaatsen aan passanten en het innen en administreren van de liggelden.
– Het beheren van de havenkas in afstemming met de penningmeester.
– Het uitvoeren en handhaven van het haven- en huishoudelijk reglement.
– Het signaleren van uit te voeren werkzaamheden in overleg met de Havencommissie, waaronder het toezicht op de in de haven aanwezige schepen etc..
– Coördinatie van de ontvangst van bezoekende verenigingen, inclusief ligplaatstoewijzing en innen liggelden.

Voor een nadere toelichting op de rol van Haventoezichthouder kan contact worden opgenomen met Gerrit Hollander of Rob Middelkoop.

Wij hopen op veel interesse van leden of partners van leden die als het visitekaartje van onze haven willen fungeren.

Bestuurslid / 2e secretaris

Het bestuur zoekt versterking voor de functie van tweede secretaris.
De tweede secretaris is gewoon lid van het bestuur. Hij of zij praat en beslist mee over alle zaken waar het bestuur mee te maken heeft.

Daarnaast zijn er de volgende taken:
– Voeren ledenadministratie
– Beheer mailbox en correspondentie van de vereniging
– Organisatie Nieuwe ledenbijeenkomst (1x per jaar);
– Opzetten en uitvoeren van diverse projecten.

Ieder die met hart voor de club wil meewerken is welkom. Enige kennis van Microsoft Office is wel nodig.

Het bestuur komt ongeveer zes x per jaar bijeen. Daarnaast zijn er onregelmatig overleggen, en niet te vergeten de Algemene ledenvergadering.

Wil je meer weten over de bezigheden van een tweede secretaris, neem contact op met onze secretaris op het mailadres secretaris@wsvdeput.nl of neem contact op met een van de andere bestuursleden.

Leden evenementen- en wedstrijdcommissie

Zoals elders op de site te lezen is, organiseren de evenementen- en wedstrijdcommissie activiteiten voor de hele vereniging.

Deze beide commissies hebben weer extra vrouw- en/of mankracht nodig.

Vind je het leuk om samen met anderen leuke en soms leerzame  evenementen te organiseren. Neem dan contact op met ons: evenementen@wsvdeput.nl