Vacatures

Haventoezichthouder(s)

Vanaf het komend vaarseizoen (2020) is onze vereniging op zoek naar een of meerdere Haventoezichthouders.

Als gevolg van het feit dat de afgelopen jaren enkele Haventoezichthouders hun werkzaamheden voor de vereniging hebben moeten beëindigen, wordt de druk op het huidige bestand ongewenst groot.

Het is hierdoor van belang om het aantal uit te breiden met nieuwe leden (of partners van leden) die deze, voor de vereniging  belangrijke, rol willen vervullen.

De Haventoezichthouder vervult in het vaarseizoen (1 april tot en met 30 september) de rol van toezichthouder (eerste aanspreekpunt) in de haven en is tevens gastheer/vrouw voor passanten en overige bezoekers van de haven. Het rooster wordt in overleg met Gerrit Hollander ingedeeld en, bij voorkeur, per kalenderweek gelopen.

De taken van de Haventoezichthouder bestaan uit:
– Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor leden, passanten en gasten.
– Het bijhouden van de ligplaatsadministratie voor passanten in de havensoftware Sudum.
– Het toewijzen van ligplaatsen aan passanten en het innen en administreren van de liggelden.
– Het beheren van de havenkas in afstemming met de penningmeester.
– Het uitvoeren en handhaven van het haven- en huishoudelijk reglement.
– Het signaleren van uit te voeren werkzaamheden in overleg met de Havencommissie, waaronder het toezicht op de in de haven aanwezige schepen etc..
– Coördinatie van de ontvangst van bezoekende verenigingen, inclusief ligplaatstoewijzing en innen liggelden.

Voor een nadere toelichting op de rol van Haventoezichthouder kan contact worden opgenomen met Gerrit Hollander of Rob Middelkoop.

Wij hopen op veel interesse van leden of partners van leden die als het visitekaartje van onze haven willen fungeren.

Bestuurslid / Voorzitter Havencommissie

Met ingang van maart 2021 is er binnen het bestuur behoefte aan een nieuw bestuurslid met de portefeuille havenzaken. 

Dit bestuurslid is, naast het reguliere bestuurslidmaatschap, verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de haven, systemen en opstallen. 

Hij of zij is voorzitter van de Havencommissie en bepaalt, samen met deze commissie, het jaarlijks onderhoudsplan (waaronder veiligheid en legionellabeheersplan) en doet voorstellen voor het meerjarig onderhoudsplan. Daarbij hoort ook de planvorming en budgetverantwoordelijkheid voor investeringen, zoals de aanleg van de nieuwe steiger 13/14. Het onderhoud vindt hoofdzakelijk in de wintermaanden plaats; hij/zij draait dan ook enkele zaterdagen in de winter mee in het rooster van de havencommissie.
 
We zoeken iemand die het leuk vindt om met de infrastructuur van de haven bezig te zijn, maar ook in het bestuur kritisch meedenkt over de strategie voor de langere termijn. Iemand met een “hands on” mentaliteit die weet wat er speelt in de haven, en in de weekenden regelmatig aanwezig is. Het is een zeer afwisselende functie met betrekking tot organisatie, techniek en mensen.  

Heb je vragen over de vacature? Stel ze gerust aan Marien van der Deijl, havenzaken@wsvdeput.nl, of aan Rob Middelkoop, bestuur@wsvdeput.nl

Leden evenementen- en wedstrijdcommissie

Zoals elders op de site te lezen is, organiseren de evenementen- en wedstrijdcommissie activiteiten voor de hele vereniging.

Deze beide commissies hebben weer extra vrouw- en/of mankracht nodig.

Vind je het leuk om samen met anderen leuke en soms leerzame  evenementen te organiseren. Neem dan contact op met ons: evenementen@wsvdeput.nl