Lid worden

Wij begroeten u graag als nieuw lid van onze vereniging!

U kunt lid worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en dit te mailen naar de penningmeester@wsvdeput.nl en secretaris@wsvdeput.nl.

Daarnaast dient u het inschrijfgeld en de contributie voor het lopende jaar,  zoals vermeld op het inschrijfformulier over te maken. 
Het bestuur besluit vervolgens of u aan de voorwaarde voor lidmaatschap voldoet. Van de secretaris ontvangt u daarna bericht over toelating als lid. NB Indien dit bericht negatief is, wordt het inschrijfgeld uiteraard aan u geretourneerd. 

Voor ligplaatsen hebben wij momenteel een wachtlijst. De wachtduur is gemiddeld 1 à 2 jaar, afhankelijk van de doorstroom in de haven en de duur van het lidmaatschap.
Vrijgekomen ligplaatsen worden uitgegeven aan leden die op de wachtlijst staan vermeld. Bij de toekenning van ligplaatsen zal het bestuur rekening houden met het feit dat maximaal 15% van het totaal aantal verhuurbare m2 boxruimte beschikbaar is voor motorboten. Leden die de overstap willen maken van een zeilboot naar een motorboot moeten hierover contact opnemen met het bestuur.

In afwachting van een vaste ligplaats, kunt u via de Havenmeester verzoeken om een langpassantenplaats (zwerfplek) tot u een vaste ligplaats heeft.

WSV de Put is lid van het Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond (KNWV). We zijn aangesloten bij regio Delta-Noord.

Op het inschrijfformulier ook graag aangeven of u al lid bent van het Watersportverbond.