Lid worden

Wij begroeten u graag als lid van onze vereniging! U kunt lid worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het formulier graag mailen naar penningmeester@wsvdeput.nl en secretaris@wsvdeput.nl. Het bestuur neemt vervolgens een besluit tot toelating van u als lid. Zodra dit besluit is genomen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en wordt u, als het besluit positief is, verzocht om het inschrijfgeld en de contributie over het lopende jaar over te maken. Als het inschrijfgeld en de contributie zijn ontvangen, ontvangt u een lidmaatschapsnummer.

Voor ligplaatsen hebben wij momenteel een wachtlijst. De wachtduur is gemiddeld 3 à 4 jaar, afhankelijk van de doorstroom in de haven en de duur van het lidmaatschap.
Vrijgekomen ligplaatsen worden uitgegeven aan leden die op de wachtlijst staan vermeld. Bij de toekenning van ligplaatsen zal het bestuur rekening houden met het feit dat maximaal 15% van het totaal aantal verhuurbare m2 boxruimte beschikbaar is voor motorboten. Leden die de overstap willen maken van een zeilboot naar een motorboot moeten hierover contact opnemen met het bestuur.

In afwachting van een vaste ligplaats, kunt u via de Havenmeester verzoeken om een langpassantenplaats (zwerfplek) tot u een vaste ligplaats heeft.

WSV de Put is lid van het Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond (KNWV). We zijn aangesloten bij regio Delta-Noord.

Op het inschrijfformulier ook graag aangeven of u al lid bent van het Watersportverbond.