Bestuur en commissies

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 personen t.w. een voorzitter, penningmeester, secretaris en voorzitters van de haven-, communicatie- en evenementencommissie. Hiernaast is er een bestuurslid belast met de havenindeling en externe contacten.

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de commissies spreken voor zich. Hieronder enkele toelichtende opmerkingen.

Het algemeen bestuur vertegenwoordigt WSV de Put naar publieke instanties.

Bij de havencommissie kun je terecht als het gaat om geldende afspraken op de haven, vragen over voorzieningen op de haven.

De havencommissie en de havenmeester organiseren het winteronderhoud van de haven. Dus zij zullen ons als leden regelmatig betrekken bij het onderhoud van de haven. Van alle leden wordt gevraagd om 2 zaterdagen mee te helpen met de winterwerkzaamheden.

Voor de overige commissies spreekt de taakverdeling voor zich.

Bestuur

Voorzitter
Rob Middelkoop
T: +31 6 11001648
E: voorzitter@wsvdeput.nl

Secretaris
Giena Bartelts-Troost
T: +31 6 12331525
E: secretaris@wsvdeput.nl

2e Secretaris
Marloes Tolsma
E: secretaris@wsvdeput.nl

Penningmeester
Michiel Vijverberg
T: +31 6 44764638
E: penningmeester@wsvdeput.nl

Bestuurslid/ voorzitter Havencommissie
Erwin Zwijnenburg 
T: +31 6 23 08 36 01
E: havenzaken@wsvdeput.nl

Bestuurslid Havenindeling
Ruud Rozenburg
T: +31 6 1953 1953
E: volgt, bereikbaar via  secretaris@wsvdeput.nl

Bestuurslid Evenementen
Miriam Lindemans
T: +31 6 12572663
E: evenementen@wsvdeput.nl

Havencommissie

Voorzitter
Erwin Zwijnenburg
E: havenzaken@wsvdeput.nl

Communicatie commissie

Giena Bartelts-Troost (secretaris vh bestuur)
Wil Boesten/ Marloes Tolsma – nieuwsbrief@wsvdeput.nl
Harmjan Boddeus – webmaster@wsvdeput.nl

Vertrouwenspersoon

De secretaris is Vertrouwenspersoon

Evenementen commissie

Voorzitter
Miriam Lindemans
E: evenementen@wsvdeput.nl

Leden

Claudia Francke
Wil Boesten

Wedstrijdcommissie

Voorzitter
Patrick Lakerveld

Commissarisen & leden: vacatures

JEUGDZEILEN

Henk Bijkerk
Paul Harteveld
Rens van der Drift
Miriam Lindemans
Eveline Schell