Bestuur en commissies

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 personen t.w. een voorzitter, penningmeester, secretaris en voorzitters van de haven- en evenementencommissie. Hiernaast is er een bestuurslid belast met de havenindeling en externe contacten.

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de commissies spreken voor zich. Hieronder enkele toelichtende opmerkingen.

Het algemeen bestuur vertegenwoordigt WSV de Put naar publieke instanties.

Bij de havencommissie kun je terecht als het gaat om geldende afspraken op de haven, vragen over voorzieningen op de haven.

De havencommissie en de havenmeester organiseren het winteronderhoud van de haven. Dus zij zullen ons als leden regelmatig betrekken bij het onderhoud van de haven. Van alle leden wordt gevraagd om 2 zaterdagen mee te helpen met de winterwerkzaamheden.

Voor de overige commissies spreekt de taakverdeling voor zich.

Bestuur

Voorzitter
Erwin Zwijnenburg
T: +31 6 23083601
E: voorzitter@wsvdeput.nl

Secretaris
Michiel Oldenhof
T: +31 6 24849801
E: secretaris@wsvdeput.nl

2e Secretaris
Marloes Tolsma
E: secretaris@wsvdeput.nl

Penningmeester
Ruud Speksnijder
T: +31 6 51183792
E: penningmeester@wsvdeput.nl

Bestuurslid/ voorzitter Havencommissie
Ton van Rhijn
T: +31 6 30722828
E: havenzaken@wsvdeput.nl

Bestuurslid Havenindeling & Externe contacten
Ruud Rozenburg
T: +31 6 1953 1953
E: volgt, bereikbaar via  ruud.rozenburg@wsvdeput.nl

Bestuurslid Evenementen
Miriam Lindemans
T: +31 6 12572663
E: evenementen@wsvdeput.nl

Havencommissie

Voorzitter
Ton van Rhijn
E: havenzaken@wsvdeput.nl

Tjip van Dale
Cor Moret
Ger Koopman
Rinus Kanaar
Rob Oosterling
Dick van den Heuvel

 

Communicatie commissie

Marloes Tolsma (secretaris vh bestuur)
Wil Boesten – nieuwsbrief@wsvdeput.nl
Harmjan Boddeus – webmaster@wsvdeput.nl

 

ICT-commissie

Harmjan Boddeus
Robin Heukels
Wim Hulseboom
E: helpdesk@wsvdeput.nl

 

Vertrouwenspersoon

Suzanne van Meerten
06-24595102
svanmeerten@ziggo.nl

Evenementen commissie

Voorzitter
Miriam Lindemans
E: evenementen@wsvdeput.nl

Leden

Petra van Rossum
Wil Boesten

Wedstrijdcommissie

Voorzitter
Patrick Lakerveld

Commissarisen & leden: vacatures

JEUGDZEILEN

Miriam Lindemans
Eveline Schell