Algemene vergadering 2024

Op 23 maart is de Algemene Ledenvergadering geplaand, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

Noteer deze datum vast in uw agenda. De agenda hiervoor ontvangt u over enkele weken.

Ook is de planning van alle evenementen bekend. Zie hiervoor op de Evenementenagenda  op de website 

Welkom bij alle activiteiten, namens het bestuur